Historie skautingu

Něco málo o skautingu a historii

Skaut (scout) je v angličtině stopař, zvěd – ten, který umí pozorovat a naslouchat. Slovanské slovo junák rozšiřuje význam pojmu skaut o rozměr mládí, tělesné a duševní zdatnosti. Skauting je především hra – hra v tom nejlepším slova smyslu. Pro někoho může být skoro bezvýznamná, pro dalšího nezapomenutelná, pro jiné se stane hrou na celý život. Co je na ní tak lákavého? Skauting učí mladé lidi žít podle skautského slibu a zákona, pracovat v malých skupinách – družinách a oddílech – ve spolupráci s dospělými. Vede je ke službě společnosti, k životu v přírodě, dává jim mnoho praktických dovedností. Učí je samostatnosti i zodpovědnosti a navazuje při tom na výchovu v rodině a ve škole.
Děti stále touží po dobrodružství, romantice, hře, přátelství. A právě to jim skauting nabízí. Skautský rok trvá od podzimu do léta a vrcholí na letních táborech. Činnost Junáka v průběhu roku probíhá na schůzkách, výpravách za poznáním do přírody, za kulturou a historií, při cestování a objevování nových míst. Skautský program, kam patří sport, hry a rukodělné činnosti, je přitažlivý už pro nejmenší školáky: ti ve věku 6 – 10 let si říkají vlčata a světlušky, 11 – 14letí chlapci a děvčata jsou skauti a skautky, pro věk 15 – 26 let se užívá pojmenování roveři a rangers.

Skauting vznikl v roce 1907, kdy Lord Robert Baden Powell uspořádal první tábor s prvky skautingu na ostrůvku Brownsea. Tábor se vydařil a nové hnutí se začalo rozšiřovat do dalších zemí. Dozvěděl se o něm i český učitel Antonín Benjamín Svojsík, kterého doslova nadchlo. Roku 1911 se proto vypravil do Anglie, aby osobně poznal, co to ten skauting vlastně je. Tábořil s anglickými skauty, seznámil se s jejich programem a ideou. Výsledkem potom bylo rozhodnutí založit podobné hnutí i u nás. Zbytek prázdnin roku 1911 strávil tábořením s několika chlapci v chatě na Českomoravské vysočině pod hradem Lipnicí. Od tohoto „tábora“ se datuje vznik skautského hnutí v Čechách.
Junák byl třikrát zakázán totalitními režimy, jeho oddíly však nikdy nepřestaly pracovat a vždy se znovu obnovil. V roce 2012 si připomenul 100 let od svého založení.